Danmarks ambassadør fremhæver to danske dykkeres frivillige engagement ved redningen af 12 drenge i grotte.

[url=https://politiken.dk/udland/art6623715/Ambassad%C3%B8r-takker-danske-grottedykkere-for-hj%C3%A6lpen]Mere...[/url]